Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal aparținând Clienților BCR LEASING (BCRL) titulari ai unui contract de finantare , în scopul gestionarii cererilor de amanare a platii ratelor in contextul situatiei generate de pandemia Covid-19

Potrivit prevederilor OUG nr. 37/2020 privind acordarea unor facilități pentru creditele acordate de instituții de credit și instituții financiare nebancare anumitor categorii de debitori si a normelor de aplicare a acesteia, puteti beneficia de facilitatea de suspendare la plată a ratelor scadente aferente împrumuturilor (denumita in continuare “amanare la plata ratelor”), pe o perioada cuprinsă între o lună și 9 luni, (fără a putea depăși data de 31 decembrie 2020), daca indepliniti conditiile prevazute de aceste acte normative.

1. Operatorul datelor personale.

BCRL , vă aduce la cunoștință prin prezenta notă specifică de informare cum intenționează să prelucreze datele dumneavoastră cu caracter personal, în calitate de Client BCRL , în scopul principal al gestionarii cererilor de amanare a platii ratelor pe care ni le adresati in conformitate cu dispozitiie sus mentionate.

 2. Scopurile prelucrarii datelor

Pentru a gestiona cererea de amanare la plata ratelor, respectiv pentru a va permite sa o adresati BCRL , pentru a va confirma receptionarea/ inregistrarea acesteia in evidentele BCRL, pentru a verifica daca indepliniti conditiile de suspendare, pentru a va comunica rezolutia subscrisei cu privire la aprobarea/respingerea cererii, pentru a va transmite notificarea aferenta modificarii clauzelor contractuale si noului grafic de rambursare (dupa caz), dar si pentru executarea contractului in noile conditii (dupa caz), prelucram o serie de date cu caracter personal ce va privesc, in urmatoarele scopuri: In functie de metoda prin care alegeti sa solicitati BCRL  amanarea platii ratelor, va fi nevoie sa va verificam identitatea, dupa cum urmeaza:

  • Daca ne contactati prin e-mail pentru adresarea acestei cereri, este esential ca pentru a verifica identitatea dvs sa ne scrieti de pe o adresa de e-mail declarata in evidentele BCRL. Daca nu ati declarat la BCRL o adresa de e-mail, va informam ca avem obligatia de a colecta de la toti clientii o asemenea data de contact. Puteti sa declarati BCRL o adresa de e-mail, sau sa actualizati o adresa de e-mail, prin apelarea serviciului telefonic sau prin comunicarea pe e-mail.
  • In cazul in care veti solicita amanarea la plata a ratelor prin transmiterea acesteia pe cale postala, cererea va trebui sa poarte semnatura dvs olografa si suficiente date de identificare incat sa va putem identifica dincolo de orice dubiu in evidentele noastre ca titular al contractului pentru care solicitati amanarea.

Ne rezervam dreptul ca in cazul in care nu vom putea verifica identitatea dvs, sau daca vom avea indoieli justificate cu privire la aceasta, sa nu procesam cererea dvs de amanare la plata ratelor pana cand nu va veti actualiza datele de contact in evidentele BCRL.

3. Temeiurile prelucrarii datelor

Dupa ce identitatea dvs a fost confirmata, pentru a verifica daca indepliniti criteriile de eligibilitate prevazute de actele normative  mentionate, in baza obligatiei legale instituite in sarcina noastra si pentru ca este necesar sa luam masuri in vederea incheierii/ executarii contractului in noile conditii, va vom solicita sa declarati care sunt cazurile in care va aflati, legate de situația gravă generată de pandemia COVID19, care v-au afectat direct sau indirect veniturile.

Aceste cazuri, prezentate cu titlu exemplificativ, sunt: intrarea dvs sau a membrilor familiei dvs in somaj tehnic ca efect al inchiderii/restrangerii activitatii angajatorului, concedierea dvs sau a membrilor familiei dvs, reducerea salariului dvs sau a membrilor familiei dvs, aflarea dvs in carantina institutionalizata, izolare la domiciliu sau imbolnavirea dvs cu COVID19.

Incercam sa evitam colectarea si prelucrarea datelor dvs legate de starea de sanatate, cum ar fi infectarea cu virusul Covid 19. Daca ne veti aduce insa la cunostinta aceasta informatie, va informam ca o folosim numai pentru a gestiona cererea dvs de amanare la plata ratelor, conform actelor normative care prevad masurile de interes public general constand in acordarea de facilitati debitorilor in situatia de urgenta si extraordinara legata de aceasta pandemie, si va garantam ca protejam corespunzator aceasta informatie (temei al prelucrarii prevazut de art. 9 alin. 2 lit. g din GDPR).

Daca cererea dvs de amanare la plata ratelor va fi aprobata, pentru executarea contractului in noile conditii, datele  dvs vor fi prelucrate de regula conform mentiunilor din nota de informare specifica cuprinsa in documentatia remisa  cu ocazia încheierii contractului  încheiat cu BCRL.

4. Destinatarii datelor

In mod concret, cu referire la transmiterea informatiilor aferente amanarii la plata ratelor in sistemul Biroului de Credit SA, va aducem la cunostinta urmatoarele aspecte pe care va rugam sa le aveti in vedere, intrucat nu veti fi notificat in alt moment cu privire la acestea, pe toata perioada in care opereaza suspendarea la plata a ratelor:

  • Daca cererea de amanare la plata ratelor va fi aprobata, BCRL va inregistra - pentru toate  finantarile  dvs comentariul “Suspendare la plata” astfel ca scorul dvs de credit de la Biroul de Credit SA nu va fi afectat de comentariul mentionat intrucat acesta nu influenteaza algoritmul de calcul. Suspendarea la plata este o informatie care face parte din categoria “Date referitoare la evenimente care apar in perioada de derulare a produsului de tip credit/leasing, care se prelucreaza in Sistemul Biroului de Credit de catre participantii la acesta in baza interesului legitim astfel cum ati fost informat anterior conform art. 13 si 14 din GDPR. Pentru detalii in acest sens puteti revedea Informarea privind prelucrarea datelor cu caracter personal cuprinsa in documentatia remisa  cu ocazia încheierii contractului  încheiat cu BCRL.

Inregistrarea suspendarii la plata este necesara atat pentru a reflecta in mod corect situatia creditului/leasing-ului in perioada suspendarii la plata, cat si pentru continuarea desfasurarii unei activitati de finantare responsabile, in conditiile protejarii, facilitarii accesului la creditare si prevenirii indatorarii excesive a persoanelor vizate, respectarii cadrului legal referitor la evaluarea bonitatii si la reducerea riscului de credit, precum si prevenirea  desfasurarii unor activitati contrare legii.

 5. Comunicarea cu dvs in legatura cu cererea de amanare la plata ratelor

Datele declarate deja in evidentele  BCRL  sau actualizate cu ocazia comunicarii cererii de suspendare  vor  fi utilizate, in cazul in care optati pentru acest canal, inclusiv pentru transmiterea catre dvs a rezolutiei BCRL de aprobare/respingerii a cererii de amanare la plata ratelor si, dupa caz, pentru notificarea referitoare la clauzele contractuale modificate si a noului grafic de rambursare.

De asemenea, aceasta data de contact va fi singura folosita pentru transmiterea acestor informatii pentru garant/oricaror alte parti ale contractului sens in care le veti aduce la cunostinta acestora informatiile si documentele comunicate de BCR LEASING  avand in vedere ca efectele modificarii contractului se extind de drept asupra oricaror codebitori, garanti inclusiv fidejusori care au garantat obligatia dumneavoastra in contractul de finantare incheiate cu subscrisa

Numarul de telefon comunicat in evidentele BCRL sau cu ocazia remiterii cererii va fi cel utilizat in a  comunica cu dvs in legatura cu rezolutia aferenta cererii de amanare la plata ratelor, daca optati pentru acest canal, precum si pentru cazul in care este nevoie de informatii suplimentare pentru gestionarea cererii dvs

Daca veti opta pentru transmiterea raspunsului  BCRLi sau a notificarii aferente clauzelor contractuale modificate pe cale postala, vom utiliza adresa de corespondenta pe care ati declarat-o in evidentele noastre sau actualizata cu ocazia remiterii cererii.

6. Completari ale notei de informare

Prezenta notă de informare se completează cu prevederile din nota de informare specifica cuprinsa in documentatia remisa  cu ocazia încheierii contractului  încheiat cu BCRL si dispozitiile din sectiunea aplicabila privind politica de confidentialiate a BCRL pe care o puteti consulta la

https://www.bcr-leasing.ro/ro/persoane-fizice/informatii-utile/politica-privind-confidentialitatea

De asemenea, in masura in care ne furnizati date cu caracter personal referitoare la membrii familiei dvs, va rugam sa va asigurati ca i-ati informat despre furnizarea informatiilor despre persoana lor catre BCRL in scopul gestionarii cererii de amanare la plata ratelor pe care o formulate.