Începând cu data de 06 iunie 2020, noul sediu al BCR Leasing IFN va fi: Calea Plevnei nr 159, Business Garden Bucharest, cladirea A, etajul 4, camerele: E4-27 - E4-30 si E4-32 - E4-40, sector 6, cod postal 060013, București, Romania

Glosar de termeni

A

Avans Suma achitata de catre utilizator la semnarea contractului de leasing si care reprezinta o cota parte din  pretul de achizitie al bunului finantat.

B

Buy-back Conventie incheiata intre finantator, furnizorul si proprietarul bunului finantat, pentru rascumpararea acestuia de catre finantator/ furnizor, la finele sau pe parcursul contractului de leasing, contravaloarea acestuia constituindu-se ca avans partial sau integral pentru achizitia unui nou bun provenit de la acelasi sau alt furnizor/dealer sau parcul auto propriu al finantatorului.

C

Capital Suma imprumutata de catre societatea financiara clientului sau, si care se returneaza de catre acesta la data si in valoarea stabilita in contractul de credit.
Carte verde Corespondentul politei de asigurare RCA atunci cand autovehiculul este utilizat in afara granitelor Romaniei. Astfel, daca utilizatorul autovehiculului este vinovat de producerea unui accident de circulatie in strainatate, cei prejudiciati vor fi despagubiti prin polita Carte Verde. In acelasi timp, daca, pe teritoriul Romaniei, autoturismul este accidentat de catre un autovehicul inmatriculat in afara tarii noastre, utilizatorul va fi despagubit prin polita Carte Verde a respectivului sofer/autovehicul. Incepand cu 2007, Cartea Verde este parte integranta a politei RCA.
Centrala Riscului de Credit (fosta Centrala Riscurilor Bancare) Baza de date care contine informatii referitoare la datele de identificare ale debitorilor, la finantarile acordate acestora şi angajamentele asumate in numele lor in lei sau in valuta al caror nivel cumulat depaseste suma limita de raportare (20.000 RON), precum si la fraudele cu carduri produse de catre posesori. CRC gestioneaza in numele Bancii Nationale a Romaniei aceste informatii, intr-un cadru strict reglementat si in conditiile pastrarii secretului profesional.
Cesiune Conventie prin intermediul careia drepturile si obligatiile eferente unui contract de leasing, inclusiv posesia bunului, sunt preluate cu acceptul vechiului utilizator si al finantatorului de catre un nou utilizator.
Cheltuieli colectare debit/reposesie bun Cheltuieli rezultate din actiunile de recuperare a creantelor si a bunurilor proprietatea BCR Leasing IFN SA ce refactureaza utilizatorului in conformitate cu prevederile Art. 10 Lit. e din OUG 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing (conform acestuia, utilizatorul este obligat sa achite toate cheltuielile facute de finantator in legatura cu bunul finantat) si care apar numai in situatia nerespectarii obligatiilor contractuale de catre utilizator iar societatea de leasing, folosind mijloace proprii pentru luarea in posesie a bunului sau pentru recuperarea prejudiciului, colaboreaza cu societati specializate in colectarea de creante / bunuri.
Contract de comodat Conventie incheiata intre utilizatorul bunului finantat in leasing si o terta persoana fizica sau juridica prin cate acesta din urma primeste posesia si folosinta bunului cu titlu gratuit. Toate drepturile si obligatiile aferente contractului de leasing raman in sarcina utilizatorului.
Contract de leasing financiar

Orice contract de leasing care indeplineste cel putin una dintre urmatoarele conditii (Codul Fiscal Art. 7):

a) riscurile si beneficiile dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului sunt transferate utilizatorului la momentul la care contractul de leasing produce efecte;

b) contractul de leasing prevede expres transferul dreptului de proprietate asupra bunului ce face obiectul leasingului catre utilizator la momentul expirarii contractului;

c) perioada de leasing depaseste 75% din durata normala de utilizare a bunului ce face obiectul leasingului; in intelesul acestei definitii, perioada de leasing include orice perioada pentru care contractul de leasing poate fi prelungit.

Contract de leasing operational Conventie ce presupune folosirea bunului finantat de catre utilizator pe o perioada limitata de timp, in schimbul platii catre societatea de leasing a unei redevente, fara asumarea unor riscuri si beneficii aferente proprietarului. La finalul contractului, utilizatorul va returna societatii de leasing bunul finantat.
Contract de subinchiriere Conventie incheiata intre utilizatorul bunului finantat in leasing si o terta persoana fizica sau juridica prin cate acesta din urma primeste posesia si folosinta bunului in schimbul achitarii unei chirii lunare. Toate drepturile si obligatiile aferente contractului de leasing raman in sarcina utilizatorului.

D

Dauna Totala Potrivit normelor Comisiei de Supraveghere a Asigurarilor termenul de „dauna totala”,  defineste cazul in care costul reparatiei depaseste 75% din suma asigurata a autovehiculului.
Diferente curs valutar achizitie Diferenta nefavorabila de curs valutar inregistrata de catre societatea de leasing in relatia cu furnizorul ales de catre utilizator, diferenta care va fi facturata acestuia odata cu prima rata de leasing. Diferenta nefavorabila de curs valutar achizitie se va calcula in lei si va reprezenta diferenta intre cursul de schimb al bancii furnizorului la care se va efectua plata bunului finantat si cursul specificat in prevederile contractului de leasing valabil in ziua efectuarii platii de catre societatea de leasing catre furnizor, baza de calcul fiind valoarea finantata a bunului.

E

Euribor (Euro Interbank Offered Rate)

Rata la care o banca de prim ordin ofera altei banci de prim ordin depozite in zona euro. EURIBOR este rata de referinta pentru piata monetara in EURO, care a luat fiinta in 1999. Euribor-ul are impact doar asupra dobanzilor variabile si nu asupra dobanzilor fixe, fiind folosit la calculul dobanzilor variabile la creditele acordate in Euro.

In calculul dobanzilor variabile pentru creditele acordate in euro cei mai utilizati indici sunt Euribor 3M (3 luni) si Euribor 6M (6 luni). Cresterea valorii indicelui Euribor duce la o crestere a ratei creditului, iar scaderea acestuia duce la o scadere a ratei.

F

Fransiza Partea din dauna pe care o suporta asiguratul la producerea fiecarui eveniment si care nu se despagubeste de catre societatea de asigurari. Aceasta se calculeaza fie ca procent din suma asigurata, fie in valoare absoluta. Avand o asigurarea full casco cu fransiza 0, in cazul unei daune totale sau furt, va fi despagubita intreaga suma asigurata.

M

Marja de dobanda Valoare exprimata in cota procentuala, care se adauga la indicii bancari stabiliti ca etalon in contractul de credit (ex: EURIBOR, ROBOR, LIBOR etc) pentru a calcula rata dobanzii practicata la un imprumut. De regula, marja ramane fixa pe durata contractului, astfel ca rata dobanzii se modifica doar in functie de indicele bancar folosit ca reper.

P

Polita de asigurare CASCO Asigurarea facultativa prin care posesorii de autovehicule se pot proteja impotriva consecintelor financiare ce decurg din producerea unor evenimente. Proprietarii autovehiculelor sunt beneficiarii despagubirii. In concordanta cu prevederile Ordonantei nr. 51/1997 privind operatiunile de leasing si societatile de leasing, toate bunurile care fac obiectul unui contract de leasing au obligatia de a fi asigurate CASCO pe toata perioada de derulare a contractului.
Polita de asigurare RCA Asigurarea obligatorie prin care tertii prejudiciati sunt despagubiti ca urmare a unui accident produs din vina conducatorului autoturismului asigurat. Spre deosebire de asigurarea CASCO, RCA este o asigurare obligatorie, o asigurare prin care se despagubeste o terta persoana si nu asiguratul.
Pret CIP (Carriage And Insurance Paid) Pentru bunurile importate pretul furnizorului include costul asigurarii si transportului pana la intrarea pe teritoriul Romaniei, dar nu si taxele aferente importului (taxe vamale, accize etc).
Pret DDP (Delivery Duty Paid) Pentru bunurile importate, pretul furnizorului include toate taxele inclusiv cele aferente importului ( Taxe vamale, accize etc).

R

Rata de dobanda

Cost perceput de catre institutiile financiare pentru sumele acordate cu titlu de imprumut tertilor si care se incaseaza de catre acestea la datele convenite prin contractele de credit. Rata de dobanda este stabilita sub forma procentuala si poate avea doua forme: fixa si variabila.

Rata de dobanda fixa ramane neschimbata pe toata perioada de derulare a contractelor de credit.

Rata de dobanda variabila este influentata de indicii bancari stabiliti ca etalon in contractul de credit ( ex: EURIBOR, ROBOR, LIBOR etc). Rata de dobanda variabila = Marja de dobanda (fixa pe toata perioda de derulare a contractului de credit) + Indicele bancar (variabil)

Redeventa Rata achitata de catre imprumutat societatii finantatoare, in termenii stabiliti in contractul de credit. Redeventa = Capital + Dobanda
Robor (Romanian Interbank Offer Rate)

Reprezinta rata medie a dobanzii pentru creditele in lei acordate pe piata interbancara si este stabilita de catre Banca Nationala a Romaniei. Indicii cei mai utilizati de banci pentru stabilirea nivelului dobanzilor variabile sunt ROBOR 3M (3 luni) si ROBOR 6M (6 luni).

Robor-ul are impact doar asupra dobanzilor variabile si nu asupra dobanzilor fixe, fiind folosit la calculul dobanzilor variabile la creditele acordate in Lei. Cresterea valorii indicelui Robor duce la o crestere a ratei creditului, iar scaderea acestuia duce la o scadere a ratei.

S

Sale and lease back Operatiune de leasing in cadrul careia utilizatorul este si furnizorul bunului finantat, societatea de leasing achizitionind de la acesta bunul la o valoare agreata. Printr-o astfel de operatiune se realizeaza finantarea utilizatorului, prin scoaterea in afara bilantului contabil a unui bun aflat in proprietatea sa, urmand ca acesta sa fie reachizitionat la finele contractului de leasing.
Suma asigurata Reprezinta valoarea pe care asiguratorul o va plati beneficiarului politei pentru despagubirea unei avarii a bunului asigurat, avarie generata de un eveniment pentru care s-a incheiat polita.
Suma finantata Pretul de achizitie al bunului finantat, mai putin valoarea avansului achitat de catre utilizator.
Supliment de furt extern Act aditional la polita Casco prin care se asigura riscul de avarii si furt al autovehiculului in afara teritoriului Romaniei.

V

Valoare reziduala O parte din pretul de achizitie al bunului pe care utilizatorul se angajeaza sa o achite integral la finalul contractului de leasing. De obicei aceasta reprezinta 20% din pretul de achizitie al bunului.