De ce trebuie asigurat CASCO bunul achizitionat in leasing?

In conformitate cu prevederile OG 51/1997, ale Legii nr. 287/2006 si cu cele ale contractului de leasing, utilizatorul are obligatia legala de a asigura bunurile finantate in sistem leasing pe toata perioada de derulare a contractului prin incheierea atat a unei polite CASCO cat si a uneia RCA. Toate politele de asigurare vor fi incheiate in conformitate cu prevederile art. „Asigurarea” din contractul de leasing. Incheierea ambelor polite (CASCO si RCA) la acelasi asigurator ofera posibilitatea utilizatorului de a obtine gratuit suplimentul de asigurare cu extindere in afara teritoriului Romaniei.