Leasing Auto


Autoturisme, vehicule comerciale uşoare,
vehicule comerciale grele, noi și rulate, flote

Leasing Auto


Autoturisme, vehicule comerciale uşoare, vehicule comerciale grele, noi și rulate, flote

Condiții financiare pentru companii

MONEDĂ 

 • LEI
 • EURO

DOBANDĂ ȘI COMISIOANE

 • Dobândă variabilă, cu prag minim, revizuibilă trimestrial în funcţie de indicele EURIBOR (3 M) sau semestrial în funcţie de indicele ROBOR (6M)
 • Comision de analiză dosar: flat, aplicabil la prețul bunului finanţat
 • Comision lunar de administrare: aplicat la valoarea finanțată inițial

PERIOADA DE FINANȚARE

 • LEI: 12- 72 luni
 • EURO: 12- 60 luni

*Perioada maximă de finanțare se calculează de la data primei inmatriculari  a bunului până la finalul contractului de leasing, nu mai mult de 10 ani

AVANS ȘI VALOARE REZIDUALĂ

 

 • Avans: min. 10 %
 • Valoare reziduală: incepând de la 0%

ASIGURARE

CASCO, încheiată la prețul cu T.V.A./D.D.P. al autovehiculului

Cotații preferențiale 

RATE

 • Lunare
 • Trimestriale
 • Sezoniere, în funcție de specificul activității tale

BENEFICII SUPLIMENTARE LEI

 

 • NU plătești diferențe de curs valutar la achiziția bunului
 • NU platești diferențe de curs la achitarea ratelor
 • perioadă EXTINSĂ de finanțare

Documente necesare

 • factura proformă emisă de furnizor / înştiinţare preţ / precontract de vânzare-cumpărare
 • specificaţie tehnică în care să se menţioneze carateristicile tehnice ale bunului finanţat, lista dotărilor standard şi opţionale precum şi pretul acestora
 • acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor de Credit
 • declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor
 • cerere/oferta (formular BCR Leasing)

Acte juridice

 • certificatul de înmatriculare, actele constitutive şi actele adiţionale aferente  (dacă este cazul);
 • hotărâre a organelor statutare (AGA, CA etc.) din care să rezulte acordul acţionarilor/asociaţilor privind achiziţionarea bunului în leasing, precum şi împuternicirea persoanelor ce reprezintă firma în negocierea şi semnarea contractului de leasing
 • actul de identitate al persoanei care semnează contractul de leasing
 • specimen de semnătura vizat de bancă – conformat cu originalul de bancă.

Acte contabile

 • ultimelele două bilanţuri anuale disponibile vizate de Administraţia Financiară (recipisa depunere) însoţite de balanţele şi anexele aferente
 • ultima balanţă de verificare disponibilă nu mai veche de 2 luni (cu rulaje lunare în vederea cuantificarii obligaţiilor de plată la bugetul de stat)
 • Pentru companiile start-up: 1-2-3 balante de verificare in functie de data infiintarii 

Pentru solicitantii cu obiect de activitate in domeniul agricol suplimentar se vor prezenta documente doveditoare de la APIA privind nivelul suprafetelor lucrate /animalelor detinute de ferma.

 • Acte de identitate pentru solicitant şi, după caz, girant;
 • Registrul de încasări şi plăţi semnat şi stampilat valabil pe anul in curs (nu mai vechi de 2 luni fata de data cererii)+registru de incasari si plati pentru ultimii 2 ani incheiati;
 • Declaraţia unica pentru ultimii doi ani de activitate;
 • Factură proformă emisa de furnizor / înştiinţare preţ / precontract de vânzare-cumpărare;
 • Specificaţie tehnică în care să se menţioneze carateristicile tehnice ale bunului finanţat, lista dotărilor standard şi opţionale precum şi preţul acestora;
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare si Biroul de Credit;
 • Declaraţie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor;
 • Cerere/oferta de finanţare (formular BCR Leasing);

Documente specifice necesare analizei în vederea încheierii contractului de leasing

 • Persoană fizică autorizată (PFA)
  • Autorizaţie pentru desfăşurarea de către persoane fizice a unor activităţi în mod independent;
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
  • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile).
 • Asociaţie familială (II/IF)
  • Autorizaţie pentru înfiinţarea şi funcţionarea unei intreprinderi individuale/familiaie;
  • Certificat de înregistrare la Registrul Comerţului (CUI);
  • Certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului (vechime max. 30 zile);
  • Procura autentificata de reprezentare în relaţiile cu terţii.
 • Birou executor judecătoresc (BEJ)/Societati civile profesionale de executori judecatoresti
  • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de executor judecătoresc;
  • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea biroului individual/al societatilor civile profesionale
  • Dovada inscrierii in tabelul executorilor judecatoresti(vechime max. 30 zile)
  • Decizie desemnare a unui alt executor judecatoresc de catre executorul titular/camera excutorilor judecatoresti/executori judecatoresti asociati
 • Birou notar public (BNP)
  • Ordin emis de Ministrul Justitiei privind numirea în funcţia de notar public;
  • Certificat eliberat de Curtea de Apel din care să rezulte înregistrarea BNP;
  • Documentul privind numirea persoanelor autorizate sa reprezinte birourile notariale asociate
  • Contract de asociere, când sunt asociaţi mai mulţi notari publici.
 • Avocaţi (CIA/ CAA/ SCPA)
  • Decizie de numire ca avocat definitiv emisă de Barou şi avizată de Uniunea Naţională a Barourilor din România (U.N.B.R.);
  • Decizie de înfiinţare a CIA/ CAA/ SCPA emisă de Baroul din circumscripţia în care îşi are sediul profesional;
  • Act constitutiv (contract de asociere), hotărâre a asociaţilor (CAA sau SCPA).
  • Hotararea avocatului titular/asociatilor/avocatului coordinator privind numirea persoanei autorizate sa reprezinte societatea/asocierea
 • Medici (CMI/ CMG/ CMA/ SCM)
  • Autorizatie de libera practica emisa de Directia de Sanatate Publica (DSP);
  • Certificat de înregistrare în Registrul Unic al Cabinetelor Medicale, emis de DSP;
  • Certificat de membru al Colegiul Medicilor din Romania, avizat pe anul in curs

Contract de asociere (CMA), act constitutiv/ contract de societate (SCM).

Te-ar mai putea interesa și