Persoane fizice


Drumul cel mai scurt către mașina ta

Persoane fizice


Drumul cel mai scurt către mașina ta

De ce leasing?

Leasingul este drumul cel mai scurt către maşina pe care ţi-o doreşti. BCR LEASING IFN crede în planurile tale de viitor, oferindu-ţi un sistem de finanţare rapid şi comfortabil, perfect adaptat nevoilor tale.

 • posibilitatea plătii unei rate lunare reduse: îţi poţi alege valoarea avansului şi durata perioadei de finanţare, astfel încât efortul financiar să fie minim
 • accesul imediat la folosinţa bunului
 • pachet de servicii integrate (finanţare, asigurare prin asiguratori agreaţi, la tarife preferenţiale, înmatriculare/radiere, procesare servicii vamale, consiliere)
 • documentaţie simplificată şi procesare rapidă

Beneficii suplimentare:

 • larga accesibilitate la finanţare
 • nu se solicita garanţii
 • transparenţă, profesionalism şi siguranţă

Ce primesc?

ACCESIBILITATE și RAPIDITATE

 • Semnezi electronic contractele: RAPID și SIGUR;
 • Ai acces imediat la folosința bunului;
 • FĂRĂ garanții suplimentare;
 • Documentaţie simplificată şi procesare rapidă
 • Ne găsești în toate agențiile BCR din țară;

CONTROL și CONFORT

 • Accesezi oricând contul tău SELF Service
 • Vizualizezi și descarci facturile în timp real
 • Accesezi oricând situația plăților
 • Descarci imediat împuterniciri de ieșire din țară și de reprezentare, în caz de daună
 • Tipărești oricând scadențarul actualizat

LOGISTICĂ și ASIGURARE

 • GRATUIT îți înmatriculam autoturismul cu numere preferențiale
 • Beneficiezi de asigurări la cotații preferențiale
 • Ai garanția că bunul este asigurat pe toată durata contractului de leasing
 • Simplu și ușor: închei polița, plătesti prima rată către asigurator iar restul ratelor de asigurare le achităm noi și ți le refacturăm

BENEFICII SUPLIMENTARE LEI

 • NU plătești diferențe de curs valutar la achiziția bunului
 • NU platești diferențe de curs la achitarea ratelor

Condiții de finanțare standard

DOBANDĂ ȘI COMISIOANE

 • Dobândă variabilă în funcție de indicele de referință trimestrial IRCC;
 • Comision de analiză dosar: în sumă fixă, este unic și se plătește la semnarea contractului.
 • Comision lunar de administrare: aplicat la sold

STRUCTURĂ DE FINANȚARE

 • Perioada contractului: 12-60 luni
 • Avans: min. 20 %
 • Valoare reziduală: începând de la 0%

Documente necesare

 • Cerere finantare si fisa sintetica (semnate de solicitant);
 • Factura proforma / instiintare de pret/ specificatie tehnica/ precontract vanzare-cumparare;
 • Documente de identificare: buletin/ carte identitate / pasaport;
 • Acord de consultare a bazei de date a Centralei Riscurilor Bancare;
 • Declaratie privind identitatea beneficiarului real al fondurilor;
 • Documente care atesta realizarea de venituri eligibile, inclusiv, dar fara a se limita la tipurile de documente mentionate mai jos.

Venituri eligibile:

(inclusiv bonusuri, comisioane, sporuri, ore suplimentare și stimulente)

Veniturile din salarii sunt atestate de urmatoarele documente justificative:

 1. Adeverinta de salariu tip BCRL(original) cu stampila oficiala a societatii comerciale/ institutiei, mentionand salariul de incadrare si venitul net pe ultimele 3 luni.
 2. Copii certificate de catre angajatori:
  1. contractul individual de munca, si ultimul act aditional care reflecta modificarea de venit, functie, trecerea la perioada nedeterminata(dupa caz), vizat de Directia Generala de Munca si Protectie Sociala/ITM, in conditiile legii, sau
  2. registrul general de evidenta a salariatilor - filele care cuprind elementele de identificare a angajatorilor (nu este obligatorie in cazul refuzului angajatorilor) si inscrierile referitoare la imprumutat si, daca este cazul, coplatitori si/sau garantii cu venituri.

Exceptii: Prezentarea copiilor dupa contractul individual de munca/carte de munca/registrul general de evidenta a salariatilor nu este obligatorie (se prezinta doar adeverinte de salariu eliberate de unitatile respective) pentru:

 • salariatii unitatilor MApN, SRI, MAI sau ai altor unitati cu caracter special-militar, cu exceptia salariatilor civili angajati pe perioade (ne)determinate de lucru;
 • salariatii misiunilor diplomatice, oficiilor consulare straine cu sediul in Romania si ai reprezentantelor persoanelor juridice din Romania, pentru perioadele in care contractele individuale de munca incheiate cu cetatenii romani se inregistreaza la Oficiul Muncii;

In cazul veniturilor din indemnizatia pentru cresterea copilului:

 1. Extras de cont eliberat de banca din care sa rezulte ultima indemnizatie / ultimul talon
 2. Decizie indemnizatie crestere copil/Registru general de evidenta a salariatilor cu inregistrarile din care reiese intrarea in concediu de crestere copil.
 1. Talonul de pensie pe ultima luna;
 2. Decizia de pensionare definitiva (copie);
 3. Decizia asupra capacitatii de munca eliberata de comisia medicala din care rezulta termenul de revizuire (in cazul pensiilor medicale).

(pentru persoanele fizice care realizează venituri în calitate de persoane fizice autorizate)

 1. Autorizatia si/sau avizul de libera practica, dupa caz;
 2. Documente care atesta realizarea de venituri:
  1. Venituri din activitati independente:
   1. Adeverinta de venit (Anexa 6) sau Certificat fiscal eliberat de Administratia financiara Declaratia speciala privind veniturile realizate/decizia de impunere, pentru anul expirat, daca este cazul;
   2. Declaratia privind veniturile estimate din activitati independente/decizia de impunere, pentru anul in curs, daca este cazul;
   3. Registrul jurnal de incasari si plati pe ultimele 6 luni (copie), dupa caz;
   4. Registrul inventar (copie), dupa caz;
   5. Registrul de contracte (in cazul avocatilor, arhitectilor etc.);
  2. Venituri din cedarea folosintei bunurilor: documentele mentionate la pct. 3.2. lit. c).
  3. Venituri din dividende: documentele mentionate la pct. 3.2 lit. d).

(drepturi de proprietate intelectuală, activități desfășurate în baza unor contracte de agent/comision/mandat, contracte/convenții civile, alte venituri legale, etc.)

 1. Contractele in baza carora se realizeaza veniturile respective (contractele/convetiile civile trebuie inregistrate la Administratia Financiara) si/sau orice document legal care sa certifice realizarea veniturilor respective (documente emise de catre platitorul de impozit pe venit, in situatiile in care impunerea se realizeaza prin retinere la sursa si declaratia de venit, unde este cazul) etc.;
 2. Adeverinta de venit  – in cazul veniturilor de alta natura decat cele mentionate la lit. a) – f);
 3. Declaratie de inregistrare fiscala, daca este cazul.
 1. Copia dupa Foaia Matricola (sa fie semnata, datata si sa contina numele clientului);
 2. Brevetul (Certificatul de Competenta) pentru ofiteri/Atestatul pentru cei nebrevetati (ex.bucatar). Certificatul de competenta trebuie sa fie valabil, sa aiba poza solicitantului sau coplatitorului si sa fie in termen de valabilitate;
 3. Carnetul de marinar (sa aiba poza solicitantului sau coplatitorului si sa contina navigarile realizate pana in prezent si pagina unde este inregistrat ultimul brevet);
 4. Copia Contractelor individuale de munca/ Contractelor de imbarcare;
 5. Adeverinta eliberata de catre Agentia de Crewing/angajator datata si inregistrata din care sa rezulte data angajarii solicitantului sau coplatitorului si data de la care urmeaza sa plece in voiaj;
 6. Extras de cont eliberat de banca sau printat electronic (prin intermediul internet banking) eliberate pe numele solicitantului de finantare/sotiei solicitantului de finantare, din care sa rezulte  venitul incasat in ultimele 12 luni (in cazul in care este pe numele sotiei sa se specifice clar la detalii numele solicitantului sau numele angajatorului).

Te-ar mai putea interesa și