Leasing operațional

Ai flotă, dar nu ai griji! Prin serviciile noastre de leasing operațional poți dobândi folosința unei game largi de autoturisme și vehicule comerciale ușoare.

Îți dorești o soluție modernă de finanțare și operare a mașinilor companiei tale? |Deții o flotă auto și vrei să optimizezi costurile de funcționare a acesteia? Concentrează-te doar pe business. Lasă autoturismele în grija noastră.

Serviciul de leasing operațional oferit de BCR Fleet Management propune companiilor o formă de finanțare a utilizarii unui autoturism pe durată determinată și un rulaj agreat, în schimbul unei rate de leasing care cuprinde chiria pentru bunul respectiv și costurile de administrare a acestuia, în funcție de serviciile angajate. În calitate de utilizator, ai avantajul de a dobândi folosința unei game largi de autoturisme și autovehicule comerciale ușoare (cu masa maximă autorizată de până la 3,5 tone). BCR Fleet Management achiziționează autoturismul respectiv, fără ca utilizatorul să își asume obligațiile care decurg din dreptul de proprietate asupra acestuia, din administrarea și operarea bunului respectiv.

BCR Fleet Management îți oferă un pachet atractiv de finanțare și servicii de administrare, a cărui anvergură depinde de opțiunile companiei tale.

Beneficii

BCR Fleet Management oferă servicii personalizate de leasing operațional și management al flotelor, cu beneficii multiple pentru companii.

Beneficii fiscale:

 • ratele de leasing operațional/chiriile sunt integral deductibile fiscal;
 • bunurile nu sunt înregistrate în patrimoniul firmei (bilanț);

Beneficii financiare:

 • ratele de leasing operațional au același tratament contabil ca și chiria pură, nefiind similare unui credit;
 • pe lângă finanțarea achiziției autoturismului, pot fi incluse în rata de leasing și celelalte cheltuieli de operare a acestuia (asigurări, impozite și taxe, mentenanță, anvelope, etc.);
 • simplificarea și predictibilitatea costurilor generate de utilizarea flotei (o singură factură lunară);
 • BCR Fleet Management preia riscurile privind valoarea reziduală a bunului și cele ocazionate de operarea flotei în condiții normale de funcționare;

Beneficii de cost:

 • precizie în bugetare;
 • discounturi suplimentare generate de achizițiile de volum;
 • prelungirea duratei de viață a autoturismelor și creșterea valorii lor de revânzare;
 • negociere avantajoasă cu furnizorii de servicii.

Beneficii operaționale:

 • deții un control eficient al operațiunilor de întreținere și reparații;
 • BCR Fleet Management se ocupă de plata impozitelor și taxelor;
 • economisești timp pentru administrarea asigurărilor, impozitelor și mentenanței (toate aceste servicii pot fi incluse în chiria lunară);
 • reduci timpul de imobilizare a autovehiculelor și costurile asociate acestuia;
 • utilizezi la maxim garanția oferită de producătorul autoturismului;
 • eficientizezi la maximum exploatarea flotelor.

Servicii

Serviciile incluse în rata de leasing sub forma costurilor de administrare sunt:

 • Pachet Basic
  • chirie
  • asigurpri și managementul accidentelor (CASCO, RCA)
  • înmatriculări
  • taxe și impozite generate de folosința bunului
  • taxe de drum

Serviciile opționale, care pot fi oferite în pachetul de administrare flotă sunt:

 • Pachet Full
  • Pachetul Basic, plus:
  • servicii de întreținere și reparații
  • managementul anvelopelor
  • managementul combustibilului
  • asigurare RCA și CASCO
  • asistență rutieră 24/7  prin call center
  • autoturism de înlocuire
  • monitorizare GPS

Pentru plata serviciilor de administrare flotă solicitate, există două opțiuni:

 • plata tip abonament: costurile sunt incluse în rata lunara de leasing operațional;
 • refacturare: costurile sunt refacturate companiei utilizatoare, în baza aprobarii prealabile scrise și în funcție de serviciile sau intervențiile făcute asupra autovehiculelor.

Condiții generale

Același pachet de servicii cu funcționalitate similară este oferit și prin produsul închiriere pe termen lung.

Contact

BCR Fleet Management S.R.L.

O SUBSIDIARĂ A BCR LEASING IFN S.A.

București, Calea Victoriei nr. 15, Etajul 1, Intrarea E, sector 3, cod poștal 030023

Nr. Inreg. Reg. Com.: J40/9851/2009

C.U.I.: 26057566

Capital social: 900.000 lei

Tel.: 021.323.73.10, Fax: +4021.323.73.84

E-mail: office@bcr-fleet.ro