Formular reclamații

Vă mulţumim pentru timpul acordat completării acestui formular şi vă asigurăm că depunem toate eforturile pentru a vă oferi cea mai bună soluţie la solicitarea Dumneavoastră!

Câmpurile marcate cu * sunt obligatorii.

Prin completarea şi validarea acestui formular sunt de acord în mod expres şi neechivoc ca toate datele şi informaţiile personale oferite BCR Leasing IFN SA să fie utilizate de către specialiştii Societăţii în vederea analizei şi soluţionării prezentei solicitări. 

Am luat la cunoştinţă că în temeiul prevederilor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date îmi sunt recunoscute următoarele drepturi: dreptul de acces la date, drepturile de intervenţie şi de opoziţie, precum şi faptul că acestea pot fi exercitate printr-o cerere scrisă adresată Societăţii, întocmită în conformitate cu Legea nr. 677/2001.